Charitativní představení- výtěžek pro Domácí hospic Athelas

Dámy a pánové, srdečně vás zveme na divadelní představení

Staré pověsti české od Vlastimila Pešky.

Divadlo Fráni Šrámka Písek- neděle 10. března 2019 od 15:00.

Peškova dramatizace Starých pověstí českých humornou formou přibližuje divákům nejstarší pověsti zpracované Aloisem Jiráskem. Jak to bylo s příchodem Slovanů do Čech, vládou kněžny Libuše, bojem Bivoje s kancem a příchodem Přemysla na Vyšehrad? Přijďte a uslyšíte pověsti dávných časů, poznáte, jak to ve skutečnosti bylo.

Zakoupením vstupenky na toto představení podpoříte písecký Domácí Hospic Athelas, neboť celý výtěžek bude naším ochotnickým spolkem věnován této organizaci na její činnost.

http://www.centrumkultury.cz/event/300548/stare-povesti-ceske-pro-domaci-hospic-athelas?fbclid=IwAR2Qyc6fYac7JWn70Mw0-KX5ZsO6unES-AU2XwrhOariWqn433SgWuPTOPs