Zvíkovské divadelní léto 2019 za námi

Máme za sebou 21. ročník Zvíkovského divaldeního léta.

Děkujeme všem návštěvníkům, kteří na hrad v létě zamířili a pevně věříme, že nám zůstanete věrní  i v následujících letech.

Fotky z jednotlivých představeních naleznete zde: http://zvikov.prachenskascena.cz