Staré pověsti české

Vlastimil Peška

Peškova dramatizace Starých pověstí českých humornou formou přibližuje divákům nejstarší pověsti zpracované Aloisem Jiráskem. Jak to bylo s příchodem Slovanů do Čech, vládou kněžny Libuše, bojem Bivoje s kancem a příchodem Přemysla na Vyšehrad? Přijďte a uslyšíte pověsti dávných časů, poznáte, jak to ve skutečnosti bylo.

Délka představení je přibližně 60 minut.

Premiéra: 1. 6. 2018 v 20:00 Prácheňské muzeum v Písku