Osmnáctý v Písku

Tak jsme 14. října 2018 znovu vyhlásili republiku. O 14 dní dříve.

K oslavám 100 let vyhlášení Československé republiky, která byla v Písku vyhlášena již o 14. října 1918, jsme připravili 5 živých obrazů, které jsme předvedli na různých místech v hostorickém centru města.

Živé obrazy, tato oblíbená zábava Sokolů a jiných národních spolků, kteří tímto způsobem názorně demonstrovali občanstvu a především školní mládeži významné události našich hypotetických dějin, není dodnes důsledně zmapována. Dokonce i Wikipedie uvádí jako jediný relevantní zdroj pouze aktivity českého génia Járy Cimrmana. Nelze se tedy divit, že jsme si vytkli za cíl vnést trochu světla do nejasného vývoje říjnových událostí roku 1918 právě prostřednictvím živých obrazů.

1. obraz: Vyhlášení doporučení c. k. ministerstva vnitra

Palackého sady – Schrenkův pavilon – 14:00 a 16:00

Je únor 1915. Již druhý rok zuří válečný konflikt. Muži byli povoláni do války. Ženy, děti a starci, kteří zůstali doma, začali trpět hladem. V lednu 1915 vydalo c. k. ministerstvo vnitra doporučení nazvané „Kterak se má obyvatelstvo živit za války“, jehož text byl v duchu údajného citátu Mane Antoinetty, která měla říci při pohledu na hladovou chudinu v Paříži: „Když nemají na chleba, ať jedí koláče.“

2. obraz: Vyhlášení republiky

Palackého sady – hudební pavilon – 14:15 a 16:15

Je říjen 1918. Ustavený Národní výbor a členové levicových stran rozhodli o vyhlášení generální stávky na pondělí 14. října 1918 v celých Čechách, na níž bude protestováno proti vývozu potravin z Čech. Dále měla být vyhlášena samostatná Česká republika. Do Písku byl vyslán František Hanzlíček, redaktor novin České slovo a tajemník odborové organizace České obce dělnické.

3. obraz: Výslechy Účastníků demonstrace

nádvoří Sladovny – 14:30 a 16:30

Je 15. října 1918. Redaktor Hanzlíček byl zatčen a na okresním hejtmanství v Písku byli vyslýcháni účastníci demonstrace. I když byli všichni přítomni na demonstraci, kde byl vyhlášen samostatný stát, strhávány znaky a symboly Rakouské monarchie, nikdo nic neviděl, nic neslyšel a nikoho nepoznal.

4. obraz: Výslech strážníka Krause

Fügnerovo náměstí – 14:45 a 16:45

Je 15. října 1918. Informace o vyhlášení republiky se dostala odpoledne 14. října do Strakonic. Strážník Karel Kraus oznámení o vzniku Československého státu vybubnoval na buben. Byt zatčen a vyšetřován na okresním hejtmanství v Písku.

5. obraz: Zasedaní městské rady

Palackého sady – hudební pavilon – 15:00 a 17:00

Je 29. října 1918. V osm hodin je propuštěn z věznice František Hanzlíček. Karel Kraus a ostatní uvěznění. Starosta Václav Spirhanzl z balkónu radnice, pod nímž se shromáždilo množství obyvatel, vyhlašuje usnesení městské rady.

previous arrow
next arrow
Slider

Zvíkovské divadelní léto 2018

Letos již po dvacáté připravujeme Zvíkovské divadelní léto.
Chystáme dvanáct večerních představení na nádvoří majestátního hradu Zvíkova vždy v pátek a sobotu. K tomu ještě 3 odpolední představení v neděli v areálu hradu.
Program naleznete v kalendáři.