Zvíkovské divadelní léto

Opět pro vás v roce 2020 chystáme Zvíkovské divadelní léto.

Aktuální informace k Zvíkovskému divadelnímu létu naleznete na : http://zvikov.prachenskascena.cz